Yuxuda Deniz Görmək
Yuxuda dəniz görmək gözlənilənləri reallaşmasına və hoşnutluklara işarə edər. Uzaqdakı dalğaları dinləmək, tək bir həyatınız olacağı və xəyallarınızı reallaşdıra mənasını verər. Sakit dəniz, xoşbəxtlik və müvəffəqiyyət işarəsidir.Deniz yuxuları ümumiyyətlə yaxşıya şərh olunar. Gömgöy əngin dəniz, insanın həyatına məna qatacaq yetişməsini təmin edəcək uzun bir yoldur. Dalğalı bir dəniz xoşbəxtliyin bəzi problemlərdən sonra gələcəyinə işarə edər. Dənizdə üzdüyünü görən insan arxa arxaya səfər edər.Arzuların reallaşmasına, mala, işə, sənətə; bitimsiz ihtirasa, təhlükəli iş və dünya münasibətlərinə; Dənizə girmək dövlət rəhbərliyinə yaxınlıq peyda etməyə, dənizin ortasında yatmaq dövlət xidməti görməyə, Dəniz suyundan içmək mülkə, uzun ömrə və kuvvvete, elm və ədəb öyrənməyə, Dənizdə yuyunmaq günahlardan təmizlənməyə, Dənizdən su almaq Allah Təaladan gələcək ehsana, dənizi uzaqdan belə bir görmək çətinliyə düşməyə, onu dolasıya seyr ürək hüzuruna, Dənizə işemek səhv bir davöranışta etməyə və nemətə nankorluq etməyə, dənizi keçmək mal və mülkə, Dəniz suyunun azalması yaxud çəkilməsi dövlət xəzinəsinin vəziyyətinə və iqtisadi çətinliklərə, Dənizin üzərində suya batmadan dayanmaq dövlətdən gələcək bir yaxşılığa, Qeyri-səlis dəniz suyunu tiksinerek içmək hüzn və kədərə, dənizi başdan sona yarmaq sağlamlığa çatmağa, Dənizdə rahat bir şəkildə üzmək maddi və mənəvi müvəffəqiyyətə, Dənizdə boğulmaq şəhid olmağa və ya günaha batmağa, Dənizin dərinliklərinə enib sonra çıxdığını görmək dünya nemətlərinə, onun dərinliklərindən incə vs. çıxarmaq ruziyə, Dənizdən su avuçlayıp bir kobud yaxud gəmi, gəmi və s. içənə qoymaq uzun ömürlü uşağa, Çalkantılı dəniz cəhənnəmə, iztirab və fitnəyə, Dənizdə dəstəmaz almaq yaxud yuyunmaq hər kəs üçün yaxşı gözəl inkişaflara, Okeanlar zahiri və batini elmlərdə irəliləməyə, Dəniz zikrullaha, təsbeh və tehlil; suyu şirin və aydın, yüngül dalğalı dəniz möminə, acı sulu, dalğalı və tasvetli dəniz kafirə, Dəniz and etməyə, kafir üçün imana, günahkar üçün tövbəyə işarə edər.
Gömgöy, əngin dəniz, insanın həyatına məna qatacaq, yetkinləşməsini təmin edəcək uzun bir yoldur. Dənizdə fırtına həyatın tamamilə dəyişəcəyinə, bir-birini izləyəcək hadisələrdən sonra dincliyə qovuşacağına işarə edər. Gəmiylə dənizə açılan kimsənin həyat tərzində dəyişikliklər olar. Deniz köpük köpük isə mirasdır. Dənizin rəngi gözəl deyilsə yaxşı sayılmaz. Dəniz sahilində dayandığını və gözəl suya baxdığını görən kimsə aşiq olar. Dənizə düşdüyünü görən kimsə, gözlənilməz bir hadisə sonunda ümid etdiyindən çox pul alır.

 

“Yuxuda dəniz görmək”, mütləq bir dövlət böyüyü ilə təbir olunur. Dənizi saf, sakit, düz və dalğası olaraq görmək, ədalətli bir başçıya, dalğalı və çirpintili görmək, zalım bir başçıya işarədir. Dənizdən su içdiyini görən, dövlət böyüklərindən xeyir və mənfəət görər. Bütün dənizin suyunu içib bitirdiyini görən, böyük bir mövqeyə nail olar və xeyir və yaxşılıq görər. Dənizin üzərində gezindigini görən, səfərə çıxar. Kədər və sıxıntıdan xilas olar. Özü ilə gedəcəyi yer arasında dənizin mane olduğunu görən, əgər sərnişin isə yolundan qalar; yaxud hökumət tərəfindən işlərində bir maneə çıxarılır. Suyu duzlu və ya acı və bulanıq bir dənizdə və ya göldə batdığını görən, şiddətli bir sikinti içinə düşər. Dənizdə üzmək üçün məşğul olduğunu görən, bir isə girərək bununla məşğul olar; bir rəvayətə görə həbs olunar və məhkəmələrdə məşğul olar. Suyun altında qaldığını görən öldürülər. Bir rəvayətə görə günahlarına tövbə etmədən ölər. Yuxuda dəniz görmək, qüvvətli, cüssəli, ədalətli və Müşfiq bir dövlət adamı, tacir üçün maliyyə, çırak üçün ustasi olaraq təbir olunur. Yuxuda dənizi görən arzuladığı şeylər sahib olar. Dənizə girdiyini görən, böyük bir dövlət başçısı ilə tanış olar və ya böyük bir mövqe sahibi olar. Deniz kenarinda oturduğunu və ya yatdığını görən, dövlət xidmətinə girər. Dənizdən su almaq istəyən, hökumətdən bir şey istər. Deniz suyunu bir qaba doldurduğunu görən, Allah (CC) tərəfindən mal və mülkə sahib olar. Dövlət və iqbal ilə yasar. Dənizin suyunun çəkildiyini və dibinin göründüyünü görmək, o məmləkətə bir fəlakət gələcəyinə işarədir. Dənizin üzərində dayandığını görmək, ümid etmedigi bir mövqeyə gələcəyinə, üzüb sahilə çıxdığını görmək, xəstə isə iyilesmege, kasıb isə zənginliyə, kədər və çətinliyi varsa feraha çıxmağa, bulanıq və palçıqlı dənizdə batdığını görmək, müsibətə, belə bir dənizdə yüzmege işləmək çətin bir işi tamamlamağa, üzərək gözdən itmək ölümə, dənizdə boğularaq öldüyünü görmək, şəhid olaraq ölmege dəlalət edər. Yuxusunda dənizə girib dibinə qədər batdığını və qumun üzərinə basdırıldığını görən, hökumətdən bir pislik görür. Dənizə girib yüzemedigini görən həbs olar. Dənizdə boğulmaq üzrə ikən özünü qurtaran kimsə olmadığını və sahili də görə bilmədiyini görən, hökumət tərəfindən bir müsibətə uğrayar. Dənizdə boğulduğunu, sonra xilas görən, dünya işlərində dərdi çox olar və başı bəladan xilas olmaz.
Dənizi uzaqdan görən, bir sey ümid edər lakin onu əldə edə bilməz. Dənizin üzərində getdiyini və ayaqlarının islanmadigini görən, cəhənnəm atəşindən xilas olar və dünyada sevilən bir adam olar. Yuxuda dənizdən su içdiyini və suyun soyuq olduğunu görən biri ilə məhkəməlik olar, yuxunu görən elm adamı isə elmi artar, hökumət adamı isə etibarı artar. Dənizdən si-cak su içdiyini görən, müsibətə və sikintiya düşər. Eger içdiyi su kö-tü qoxulu və dadı da pis isə, düşməninin özünə üstün gelece-gine, bir rəvayətə görə də hökumət tərəfindən işində çətinliyə düşəcəyinə dəlalət edər. Yuxuda dənizin quruduğunu görmək, dövlət başçısının ölümünə və ya siyasi qüdrətinin azalmasına, dənizi bir damla qalmayıncaya qədər içdiyini görmək, yuxu sahibinin işlərində müvəffəqiyyətə çatacağına; dəniz heyvanlarından bi-Rini özüylə danışdığını görmək, hökumətin sirlərini açiklayacagina; dənizin dalgalanip qarışdığını və havanın karardigini görmək, üsyana, yalanın çoxalmasına; dənizdən məğlub bir sey çıxardığını görmək, halal Rizk edinecegine; dənizdən duzlu su içdi-ğini görmək, haram mal qazanacağına; dənizdən şirin su içdiyini görmək, halal mal edinecegine; dənizdən mədən və ya qiymətli bir ləlcəvahirat çıxardığını görmək, xeyir və mənfəətə; çıxardığı sey cır-kin isə düşmənə qarşı üstünlüyünə; yuxu sahibi elm adamı isə elminin artmasına, dənizdən pis bir şey çıxardığını görmək, düş-mane məmləkəti istilasına dəlalət edər. Yuxuda dəniz görmək alti şəkildə təbir olunar: Mülk və dövlət başçısı, böyük kəslər, alim, elm, mal, is. Tatli suyu olan dənizin (göl) quruması, dövlət başçısının ölümü; daşqın bir dəniz, kədər və sikinti; dənizdə boğularaq ölmək, Islam dininin xaricində olaraq öldüyünə dəlalət edər.
Dənizə düşdüyünü və bəzən batıb bəzən çıxdığını və əllərini hərəkət etdirərək üzdüyünü görən, dövlətdə bir mövqeyə sahib olar. Dənizə girdiyini və dərhal çıxdığını görən dünyada həmişə din və ibadətlə məşğul olar. Bir rəvayətə görə boğulma görmək, salamatlıqla səfərə işarədir. Dənizin üzərində ayaqları üzərində dayandığını görən, hökumət tərəfindən bir nemətə qovuşar. Dəni-zin yerdən qalxdığını görmək, zalım bir hökumət başçısının ölü-mü deməkdir. Dənizin kiçilib bir göl halına gəldiyini görmək, hökumət başçısının dəyişəcəyinə və xalqın onun əlindən kurtulacaklarina; dənizə girib daldığını görmək, xəstə isə xəstəliyinin artacağına; dənizdən çıxdığını görmək, xəstəlikdən yaxşılaşacağını; dənizdə üzdüyünü görmək, kədər və sikintiya düşəcəyinə, yaxud xəstələnməyə; üzmədə çıxdığını görmək, kədər və sıxıntıdan xilas olmağa və şəfaya; dənizi gedərək qarşı sahilə çıxdığını gör-mek, qurtuluşa və sıxıntıdan uzaqlaşmağa dəlalət edər. Bir başqa rəvayətə görə: Bir kimsənin yuxusunda dəniz görməsi, arzu və istəyinin əmələ yerinə gəlməsinə işarədir. Dənizə girdiyini görən kimsə dövlət başçısının hüzuruna girər. Dənizin bütün suyunu içdiyim görsə, o kimsə dünyaya sahib və ömrü uzun olar. Deniz suyundan içib kandigini görən kimsə mülkə nail olaraq zəngin, uzun ömürlü və qüvvətli olar. Dənizdən su almaq istedigni görən kimsə, almaq istədiyi su miktannca dövlət xidmətində olmağı arzu edər və o nisbətdə buna müvəffəq olar.
Dənizdən su götürüb bir kobud doldurduğunu görən kimsə çox mal yığar. Yaxud, Allah o kimsəyə elə bir dövlət verir ki, o dövlət sayəsində dənizdən daha qüvvətli və geniş bir mal yığar. Bəzi tfibirciler demişlər ki, dənizdən içilən su, içildiyi miqdarına görə elm və ədəb öyrənməkdir. Dənizi geçtigini görən, düşmənin malından qənimət alir. Bir kimsə dənizin suyunun bir şəhər girdiyini və Oranın xalqına zərər verdiyini görsə, o şəhərdə dövlət başçısı girər və xalq da dövlət başçısı tərəfindən mal və məişət isarettirlar. Dənizdə yuyunduğunu görən kimsə, günahlarından xilas olar. Dənizi uzaqdan görüb, ona qarışmadığını görən kimsə, arzu etdiyi bir şeyə yaxınlaşar. Dənizdən su içdiyini görənin ortağı varsa ondan aynlir. Dənizə isedigini görən kimsə səhv və günaha girər. Dənizi uzaqdan görən, sikinti, fitnə və belfi görər. Dənizin suyunun azaldığının, hətta sahil və kənarlarının susuz qaldığını görmək, dövlət başçısı tərəfindən o yerə yaxud xəzinəyə gələcək bəlaya, yaxud o şəhərlərdə qıtlığın çıxacağına işarədir. Özündən dənizin kənarında görən dalğıc, ölər. Eger xəstə isə Allah ona şəfa lütf edər. Bir kimsə dənizi bir başdan digər bir basa yardigini görsə, kədər və kədəri qalxar və səlamətdə olar. Dənizin suyundan içdiyini görənə hüzn və kədər isabət edər. Dənizdə üzdüyünü görən kimsə, içində olduğu bir işdən çıxmağa çalışır. Bu işdən çıxması üçün çəkəcəyi zəhmət, yüzmedeki çəkdiyi zəhmət qədərdir. Bu işin asanlığı isə dənizdən sahilə olan uzaqlığı və yaxınlığı nisbetincedir. Eger üzərək dənizdən çıxarsa o işin içindən də çıxar. Dənizdə üzdüyünü və batarak itdiyini görən kimsənin ömürünün bitməsinə və həlak olmasına işarədir. Suyun özünü örtdüyünü və orada öldüyünü görən kimsə, sehid olaraq ölər. Dənizə dalıb su üzərinə batıb çıxdığını buna baxmayaraq ölmediginl görən kimsə dünya işlärinindän dalar, Bəzən də, o, dünyanın nemətlərinə işarədir və bəzi dəfə də masiyet və günah işlər. Mal arzusundan ötəri ci çıxarmaq üçün dənizə daldığını görən, çıxardığı-ci və ya başqa şey miqdarı mala sahib olar. Dənizdən avucuyla su götürüb dəniz üzərində olan bir gəmiyə qoyduğunu və onu doldurduğunu görənin uzun ömürlü bir uşağı olar. Dənizdən su alıb içdiyini görən, içdiyi su qədər mala işarədir, yaxud eyni miqdarda elm və mədəniyyətə sahib olar. içdiyi su bulanıq isə o kimsəyə qorxu isabət edər.
Dənizdə yuyunduğunu və dəstəmaz aldığını görən xəstə isə Allah şəfa verər, borclu isə borcunu ödəyər, sikinti varsa çətinliyi qalxar, qorxduğum şeylər əmin olar. Həbsdə isə həbsdən xilas və yaxşılıqlar qarşısına çıxar. Dənizdə su üzərində gəzdiyini görsə yaxşı niyyət və etiqadının saglam olduğuna işarədir. Bəzən də dəniz yuxusu, iztirab verən və həlak edən bir fitnəyə işarədir. Dəniz, cəhənnəmə də işarədir. Bəzən də bir kimsəni dəniz içərisində görmək, əgər o kimsə ölmüşsə, cəhənnəmdə olmasina əlamətdir, əgər xəstə isə xəstəliyi artar, dənizə batdığını görsə o xəstəliyindən ölər. Bəzi tabirciler, dəniz üzərində getməsi, gizli bir şeyin asikareye çıxmasına bəziləri də təhlükə və təvəkkülə işarə edər, demişlər. Yuxuda Atlantik okeanı görmək, ömürünün qısalığına işarə etdiyi kimi, uzun ömürə də işarədir.
Dəniz, səfərə, döyüşə və döyüş da əldə ediləcək mala işarə edər. Dənizin şirini, möminə, ağrısı da inancsız birinə işarə edər. Deniz bəzi dəfə də göydən yağan yağış mənasına gəlir. Deniz, təhlükə və işarədir. Deniz qorxuya, qışqırmağa və məqsədin gec hasil olmasına, bəzən kədər və kədərin getməsinə, bəzən də ölümünə işarədir. Ayrıca pisliklərdən təmizlənməyə də işarədir. Bu yuxu inancsız üçün imana, günahkar üçün tövbəyə və anda dəlildir. Deniz pis əxlaqlı qadın və kişiyə, hiylə, qeyz və qəzəb sahibi kəslərə də işarədir. Bəzən də həbsə işarədir. Bəzən dəniz, həddi və nihayeti olmayan peşəyə, qalası olmayan şəhərə, camaatı tərk edib yalniz bayram namazlarında etməyə, şəhvət və arzusunun və könlünün istədiyi şeyləri yeməkdən özünü men edən xəstəlik mənasını verər.
Dənizin gözəl bir şəkildə fazlalastigini görsə, o sırada insanlann yağışa ehtiyacları varsa yağış yağar və o yağışdan faydalanırlar. Dənizin daşıb dalğalarının bir-birinə vurduğunu görən kimsə səfərindən qorxuya və şiddətə düşər. Bəzən də dəniz, dünyaya və dünyanın qərib hallarına işarədir.Deniz yuxuları ümumiyyətlə yaxşıya şərh olunar. Gömgöy əngin dəniz, insanın həyatına məna qatacaq yetişməsini təmin edəcək uzun bir yoldur. Dalğalı bir dəniz xoşbəxtliyin bəzi problemlərdən sonra gələcəyinə işarə edər.

By Admin

Admin Xalq.Ru xəbər saytında xəbərləri dərc edən şəxsdir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

MobTop.az
//chooxaur.com/4/4576595