Yuxuda Ev Görmək

Yuxuda ev görmək rahatlığı, dərdlərdən uzaqlaşmağa təmsil edər. Yeni bir ev, yaxında taşınacağınız və iş həyatında müvəffəqiyyətli olacağınız mənasınıverər. Əgər köhnə ev gördünüzsə, müvəffəqiyyətsizliyin və xəstəliyin xəbərçisidir.Gözəl, təmiz, təravətli bir evdə olduğunu görmək həyatının da könlünə görə olması deməkdir. Həyatı boyunca güvən içində və etdiklərindən zövq alacaq deməkdir. Evin genişliyi xoşbəxtliyin artması deməkdir. Qaranlıq və pis ev çətinlik mənasındadır. Dağ başında ev görmək yüksəlmənin, hər kəsdən üstün vəziyyətə keçmənin xəbəridir.

 

Yuxuda ev görmək axirətə şərh olunar. Yuxuda bilmə-Digi bir evə girib orada bir sıra ölmüş insanlar görmək, axirətə işarədir. Oraya girib oturan əcəli yaxınlaşmışdır. Elə bir evdən çıxdığını görən şiddətli bir xəstəliyə tutular. Sahibi bilinən bir evə girən halal rizk üçün dua edər. Taxtadan və ya kərpicdən quruluşlu-mis bir evə girən haram mal edinmege çalışır. Elə bir evdən çıxan harama tövbə edər. Ibni Şirinin görə; yuxuda bir evin tavanı, dami və ya divarının yıxıldığını və ya yandığını görmək evində bir müsibət olacagina işarədir. Evinin böyüdüyünü görmək nemətə, kiçildiyini görmək isə nemət və ruzisinin azaldığına dəlalət edər. Kirmani’ye görə; evinin ortasindaki həyət, qızına vəbacısı, evin sofasi ana və ataya işarədir. Onları gözəl və təmiz görmək onların xeyir və salamatlığına, murdar və dağıtma və dar görmək on-larin sikinti, fəlakət və yoxsulluğu ilə təbir olunur.

 

Öz mülkü olan bir evə girdiyini görən çox sayda övlada sahib olar. Evinin ge-Apr olmasi ruzisinin bolluğuna və bərəkətinə dəlildir. Gözəl bir ev görmək ana vəatasının uzun ömürlü olacaqlarına, gözəl bir əs-le evlənəcəyini, zənginliyə vəyüksək bir dərəcəyə çatacağına dəlalət deyər. Yeni bir evin edildiyini görmək akrabasindan birinin öləcəyinə, bir evi genişləndirmək üçün təmir etdiyini görmək, kədərə, bir evi yıxdığını görmək müsibətə işarədir. Ev, insanin dünyasi iləyorum-lanir. Yuxuda yeni və mükəmməl bir evi olduğunu görən kasıbsa zəngin olar, çətinlikdə isə genişliyə çıxar, sənətçi isə ünə qovuşar, zəngin isəmaliyyə artar, bu yuxu hər kəs üçün xeyirlidir. Bir evi süpü-rüp təmizlədiyini görmək kədər və sıxıntıdan xilas, bir ev satın aldığını görmək, böyük bir mənfəətə,evinin içində və ya qapısında pislik görmək ev xalqının ahlaksizligina işarədir. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda görülən evin bir çox təbiri vardır. Ev görmək kişinin bərabərcə yaşadığı, xanımına işarədir. Bir kimsə tanımadığı bir evin üzərin çıxdığını görsə o evin qiyməti və sərən nisbetince bir qadınla evlənər. Bir kimsə özünü, yalnız əhənglənmiş və digər evlərdən eyni bir evdə görsə,bununla birlikdə şərə işarə edən söz də desə, o ev o kimsənin qəbiri olar. Bir kimsə özünü saglam bir evdə həbs edilmiş və kapisi üzərinə kilidlənmiş görsə,halbuki o ev də digər evlərin ortasinda olsa, o kmse xeyir və nemətə işarədir. Yuxuda bir evi yüklənib onunla birlikdə getdiyini görən kimsə, bir qadının aliment və idarəsini üzərinə götürər.

 

Evin özünü yükləndiyini və ya onunla birlikdə gəldiyini görən kimsənin aliment vəidarəsi xanımının üzərinə olar. Evinin, altından olduğunu görənin evində yanğın çıxar. Özünü kiçik bir evdən çıxır görsə, kədər və gamdan xilas olar. Bir kimsəbacasiz bir evdə olduğunu və günesin yaxud ayin o xanəyə doğulduğunu görsə o yerdən bir qadınla evlənər. Bir kimsə evində palçıqla sivanmis geniş bir otağın olduğunu görsə, halbuki o evdə elə bir otaq yox olsa o evdə salehə kadinlann çoxluğuna işarədir. Eger o otaq əhəngli sivanip kiremitle edilmişsə o qadının pis şifahi münafiq biri olmasına işarədir. Bir kimsənin dəmirdən edilmiş bir ev görməsi, xanımıyla birlikdə uzun ömürlü olmasına yuxusunda qaranlıq bir ev görməsi isə, pis əxlaqlı bir kişiyə işarədir. Bir kimsə bir evin, özünü yükləndiyini vəiçində olan əşya ilə getdiyini və insanların da onunla birlikdə getdiyini görsə,o ev xalqına bir müsibət çatar. Yaş və palçıqlı bir evə girdiyini görən kimsə,o islakli və palçıq nisbətində xanımı tərəfindən gələcək kədər və kədərə girib, sonunda bu kədər və kədərdən xilas olar. Bir kimsə bir şəhərdə bir bina etdiyini görsə, o kimsə o şəhərdə evlənər və bir uşağı olar. Eger öz evini olduğu halından geniş olaraq görsə, xeyir və nemətə və bolluğa qovuşar vəxanımı tərəfindən sərvətə çatar. Özünü yenidən bir ev etmək üzrə əsas atır görən kimsəyə böyük bir kədər isabət edər. Yeni bir ev görən kimsənin düşməni ölər. Özünün bir evi nakisladigini görsə o evdə hüsumət və şiddət meydana gəlir. Bir kimsə öz evini qaranlıq görsə, mənfəət və rahat olmayan uzaq bir səfərə çıxar. Evini aydınlık görsə, çıxdığı səfərdə xeyirlə qarşılaşar. Öz evini yıxdığını görsəSofi başqaları varis olar. Yuxuda görülən ev, adamın dünyasıdır. Bundan ötəri bir kimsə yuxuda özünün yeni sivanmis, bütün hissələriylə yeni bir evinin olduğunu görməsi, əgər kasıb isə zəngin olmasına, kədərli isə kədər və kədərin getməsinə işarədir. Eger iş adamları isə gördüyü evin gözəlliyi nisbetince dövlət və sərvətə işarədir. Yuxunu görən günahkar və qüsurlu isə tövbə və istiğfar edər. Evin darlığı yuxunu görənin xəsisliyindən, evin yeniligine, evin mükenimelligi, yuxunu görənin tədbirini və evin si qəyyum dinindəki metanetine işarədir.

 

Evin təmiri yuxu sahibinin sevincinə, evin odalari yuxunu görənin hanimlanna, dəmirdən ev, ev sahibinin uzun ömrünə, dövlət və sərvətinə işarədir. Bilinməyən bir evəgirdiyini və çıxmağa qadir olmadığını görən kimsə ölər. Bilinməyən bir evəgirdikdən sonra çıxsa, xəstəlik səbəbiylə ölüm dərəcəsinə yaxınlaşıb sonra xilas olmasına, əgər evə yalniz girsə və orada bəzi ölülər görsə, o evdəolanlann hamısının ölməsinə işarədir. Bir kimsə evindən qızğın olaraq çıxdığınıgörsə atılar. Yuxuda evinə başqasının girdiyini görsə, evinə girən adam sinina vakif olar. Subay olan bir kimsə, insanla, yuxuda, bilinən və ya bilinməyən bir yerdə ev rejimi görsə, şərəf və san sahibi bir qadınla evlənməsinə işarədir. Özünün yeni bir evə girdiyini görsə, evin sahibi və ya evdə oturan da orada olsa, əgər o kimsə zəngin isə zənginliyi artar, kasıb isə zəngin olar. Özünü köhnə bir evə girdiyini və evin də üzərinə yıxıldığını görsə o kimsə qohumlarından bir mirasa işarədir. Bəzi tabirciler, bir kimsə yuxuda bir ev etsə onun bəzi qohumları və ya ev latlanndan biri ölər, dedilər. Öz evini satdığını görən kimsəxanımım bosar.

 

Özünün gözəl bir evinin olduğunu görsə, əməli gözəl olar, evinin sik və çirkin olduğunu görsə, əməlinin pis olmasına işarədir. Bəzən də ev, hər kəslə yaxşıdolanmağa, zamanın dəyişməsiylə halının pozmağa işarədir. Bir kimsə yeni bir ev yıxdığını görsə, o kimsəyə hüzn və kədər isabət edər. Bir ev etsə və ya satın aldığını görsə, o kimsəyə çox xeyir çatar. Bir kimsə evini və ya evinin otaqlarının, yaxud həyətini və ya bacasini bilinən miktann üstündə genişləndiyini görsə, o kimsənin dünya tərəfindən halının genişlənməsinə, dolanışıq vənasibinin çox olmasına işarədir. Bir kimsə yuxuda evin içində və ya daxili qapılardan birində pis bir şeyin meydana gəldiyini görsə, o kimsənin xanımıhaqqında yaramaz və pis bir şey meydana çıxar. “Xəstə olan bir kimsənin”, evindən səssiz və sükut olaraq çıxdığını görməsi, ölməsinə işarədir.

 

Ev yuxuları daim əhəmiyyətli sayılırlar. Bunlara diqqət yetirmək və şərhi da yaxşıetmək lazımdır. Gözəl, təmiz, təravətli bir evdə olduğunu görən kimsənin həyatıda istədiyi kimi olacaq. Güvən içində yaşayacaq və etdiklərindən zövq alacaq. Evin genişliyi xoşbəxtliyin artması deməkdir. Ev pis və karanlıksa çətinlik deməkdir. Ev dağ əvvəlində yuxu sahibinin çox yüksələcəyini və hər kəsdən üstün vəziyyətəgələcəyini izah edər.

By Admin

Admin Xalq.Ru xəbər saytında xəbərləri dərc edən şəxsdir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

MobTop.az
//mauchopt.net/4/4576595